הודעות שלא צריך לתרגם

Fragment of a discussion from User talk:Rotemliss
Jump to navigation Jump to search
Edited by another user.
Last edit: 22:21, 28 April 2011

אז זהו, שלפעמים אני מחפש שגיאות נפוצות ומתקן אותן. ככה הגעתי ל־MediaWiki:Userrights-groups-help/he. איך הייתי יכול לדעת אם היא שייכת ל־core או להרחבה?

Amir E. Aharoni19:18, 4 April 2010

עריכת ההודעה לא גורמת לנזק. אין בעיה לעשות זאת בדרך זו, בהנחה שהשגיאה לא נפוצה ב-core. אפשר לבדוק בקובץ MessagesHe.php האם ההודעה שייכת ל-core.

rotemlissTalk09:41, 5 April 2010

זה כבר ברור יותר. תודה.

Amir E. Aharoni09:45, 5 April 2010