Kategorie sledující stránky s magickými odkazy

Fragment of a discussion from User talk:Teslaton

No tak v tom cítění sémantického rozdílu se neshodneme... Jednak myslím, že kdyby tam nebyl, tak by i originály byly typu "Pages with..." nikoliv "Pages using..." / "Pages containing...". Kromě toho je rozdíl mezi stránkami něco obsahujícími (myšleno via zdrojový kód, ať přímo nebo transkluzí) - tj. kritérium právě jednoho konkrétního kódu a stránkami s něčím - tj. s nějakou vlastností, typicky vytvořitelnou vícero možnými způsoby (hloubka expanze, počet uzlů, překročená velikost, ale třeba i chyba v syntaxi...).

Jinak konzistence může být kterýmkoliv směrem - jestliže je něco nekonzistentní (= nestejné), ještě to nijak automaticky neimplikuje, že to, co bylo dříve, je správné a je třeba se tomu přizpůsobit a nikoliv naopak starší věci upravit podle nových.

Kategorie jsem nezakládal, protože tam ještě nebyla deploynutá nová lokalizace s mnou vloženým tvarem (což se dalo urychlit právě tím (dočasným) lokálním založením příslušných hlášení ve tvaru totožném se zdejším, hence proč jsem zmiňoval práva), takže by vznikla schizofrenie. Zato těžká schizofrenie vznikla nyní po další (podle mého názoru minimálně zbytečné, ale spíše i nevhodné, viz část o sémantice) úpravě toho názvu, takže stránky jsou nyní ve třech různých kategoriích.

Ad cache - purge tomu nijak nepomůže, rekategorizace se v těchto případech vynucuje jinými prostředky.

Přijde mi hloupé, že zatímco ostatní sk projekty to mají v pořádku uklizené, tj. dořešené, tak ve Wikipedii je to značně chaotické, a to právě především kvůli tomu poslednímu přejmenování. :-/

Danny B.14:24, 22 November 2016

Keďže odkaz nie je vlastnosť, tvar "stránka s odkazom" sa môže týkať jedine výskytu odkazu. Je to jazykovo úplne korektné a vec vystihujúce znenie, ktoré je úspornejšie než ten druhý tvar. Navyše ide o banálne pomocné údržbové záležitosti, kde pokladám za kontraproduktívne rozplajzlé ultrapopisné celovetové formulácie, ktorých jediný "benefit" je rozlamovanie názvov vo viacstĺpcovej sadzbe obsahov kategórií na N riadkov. Ak by šlo o texty, relevantné pre čitateľa, dalo by sa o cizelovaní baviť, aj tam je ale tendencia kategorizáciu skracovať (krátke názvy štátov, skratky organizácií a pod.).

Purge vynúti aktualizáciu keše (tzn. dolu v čl. už figuruje správna skrytá servisná kat. a nie trebárs redlink alebo viditeľný link ako v prípade neexistujúcej/neskrytej), je ale pravda, že do kategorizácie (categorylinks) sa to bezprostredne nepremietne. Dummy edit to vynúti, nehcem ho ale volať na 10 tis. položiek, takže tie čo obsahovali rádovo desiatky až stovky položiek som upratal [1], redundantná zostáva už len [2].

Za príčinu chaosu možno rovnako dobre pokladať aj tvoju úpravu z pôvodného prekladu na ten dlhý tvar. Ak by tam pôvodný tvar zostal, boli by zrejme k dnešku stránky bez problémov a neduplicitne zakategorizované. Pre korektnosť ale dodávam, že jeden benefit v zmene tvaru vidím – so spoločným prefixom ("Stránky s magickými odkazmi ") je táto sada kat. v lexikograficky radených zoznamoch pokope, pri tom pôvodnom tvare boli roztrúsené.

Teslaton (talk)15:28, 22 November 2016

No, koukám, že co se té sémantiky týká, tak se neshodneme. Rozdíl v typu obsahů kategorií zcela zjevně je a mělo by to tudíž odrážet i názvosloví.

Zkracování informací je obecně veliký nešvar, který má mnoho negativních důsledků. Jedním z nich je jejich větší vágnost a nejasnost. Názvy mají být maximálně popisné. (Mimochodem, když je to skrytá kategorie, tak dlouhý název nemůže vadit už ničemu.)

Jak plnit tento typ kategorií (a vynutit obnovu) samozřejmě vím takže netřeba mi to tu podrobně rozepisovat... ;-)

Ne, za příčinu chaosu moji úpravu považovat nejde, protože ta byla významová (ergo naprosto korektní) a na jejím základě se na ostatních sk wiki tvary "Stránky obsahujúce magické odkazy XXXX" (s příslušným prefixem) použily (což je argument, který je setrvale opomínán). Jenže pak přišla kosmetická úprava na třetí tvar (nota bene ani sémanticky ani obsahově neodpovídající), která rozhodila konzistenci i napříč projekty.

Je třeba si uvědomit, že zdejší lokalizace je pro všechny instance MediaWiki, ne jen pro slovenskou Wikipedii. A nevidím jediný důvod, proč by se ty všechny instance, tím spíše mimo Wikimedia, měly přizpůsobovat nešvarům jedné konkrétní wiki. Správným řešením bylo udělat na sk Wikipedii lokální override (od toho existují), pokud by náhodou s tím výchozím názvem někdo nesouhlasil a bezpodmínečně trval na krátké, sémanticky nevýstižné a matoucí, variantě (o čemž celkově pochybuji, neboť tento typ kategorií je většině lidí jedno, tím spíše, jsou-li skryté) - tedy přizpůsobit si jednu konkrétní wiki obrazu svému a ne aby se všechny wiki musely přizpůsobovat slovenské Wikipedii.

Danny B.17:03, 22 November 2016

Nie, v tých tvaroch sa nezhodneme. Ja považujem súčasný tvar za dostatočne popisný (že by mal byť sémanticky nevýstižný a mätúci sú subjektivizmy, IMHO vychádzajúce z pocitov a 1:1 analógií s en) a zároveň zmysluplne krátky. Pričom to rovnako platí pre akýkoľvek projekt, nie len skwiki.

Inak pri tej alergii na čokoľvek, v čom zacítiš nejaký náznak mentorstva ("... samozřejmě vím takže netřeba mi to tu podrobně rozepisovat", resp. aj staršia komunikácia na skwiki) skús zvážiť vlastné mentorské formulácie ("Je třeba si uvědomit, že ...'), tá kombinácia pôsobí trochu komicky.

Teslaton (talk)17:44, 22 November 2016

No a podobně subjektivní je i pocit, že je to sémanticky identické a dostatečně výstižné. ;-) S tím rozdílem, že pro můj názor svědčí právě to, že i v angličtině je to odlišné. A že jsou přitom angličtí mluvčí mistři zkracování, je známé... Nějaké další názory by tu zjevně přišly vhod...

Beru, že se neshodneme, to je v pohodě, ale vadí mi, že to zjevně zas budu muset všude předělávat, když přitom existuje jednodušší možnost v podobě lokálního overridu na sk Wikipedii... :-/

S mentorováním to nemá nic společného, snažím se tím naznačit, že je možno ušetřit spoustu textu, který znám, a času na jeho psaní... ;-) (Tady by tedy předpoklad dobré vůle rozhodně nezaškodil... ;-)) A naopak, když nevím, tak se zeptám a rád si přečtu něco, co neznám...

No, nevím, jak u vás, u nás se tento typ formulace používá v okamžiku, kdy hrozí, že formulace "uvědom/te si" by mohla být vnímána jako rozkazování, co má člověk dělat, nebo obecně i jinak negativně, potažmo eskalovat diskusi. S mentorováním nemá také nic společného (to už by spíš měla formulace typu "Měl bys sis / byte si uvědomit"). Obecně prostě platí jiný kraj, jiný mrav, a i přesto, že jsou si naše jazyky blízké, to ještě neznamená, že je všechno chápáno zcela stejně...

Danny B.19:28, 22 November 2016

No pokiaľ to máš na spomínaných projektoch oprefixované, tak snáď nič prerábať nemusíš, stačí tam ponechať aktuálnu lokálnu hodnotu pre tie 3 reťazce.

Teslaton (talk)21:52, 22 November 2016