User:GerardM/test/ksh

From translatewiki.net
Jump to: navigation, search


De Schweinejrepp (och ens de neuje Jrepp ov Mexikaanesche Jrepp jenannt) benännd en Jrepp (op Latingsch: influenza), di vun esu en Zoote Viire kütt, di de Säu krangk maache künne. Dä weed dä Schweine_Influenza_Virus genannt (afjekööz SIV)<ref name=Merck/> Swine influenza is common in pigs in the midwestern United States (and occasionally in other states), Mexico, Canada, South America, Europe (including the United Kingdom, Sweden, and Italy), Kenya, Mainland China, Taiwan, Japan and other parts of eastern Asia.<ref name=Merck>Template:Cite journal</ref>

Dat de Schweinejrepp vun de Säu op der Minsch övverdraare weed is nit jowöhnlesch, un öhnldesch met jekoch Schweinefleisch jeiht mer kei Risiko ein, sesch de Jrepp ze holle. Wann et övverdraare weed, deiht esu en Virus bloß de Minsche ier Jripp bränge, un öff jenooch es et einzijje Zeijsche för de Krangkheit, dat me Antikörper em Bloot fenge kann, wat mer bloß em Labor met passende Versöke maache kann. Wann de Övverdraarung zoh en Jrepp bei enem Minsch föhrt, dann säät mer weßeschafflesch de zoonotesch Schweinejrepp doför. Minsche, di met Schweine ärbeide donn, besöngersch Lück, di dänne Vire shtärk ußjesaz sin, jonn och e Risiko en, dat se de Schweinejrepp krijje. Alerdengs sin bloß öm de fuffzish esu en Övverdraarunge zig de Medde vum Zwanzeschßte Joohongert faßjehallde woode, zik dämm mer de Ongerzoote vun de Jrepp beshtemme kann. De Shtämme vun Schweinejrepp künne sellde vom Minsch op der Minsch övverjonn. Bei de Minsche sin de Ußwerkunge vun de Schweinejrepp ähnlesch wi di vin de Jrepp un vun de jrepp-aadijje Krankheite em alljemeine, nämmlesch Schudder un e kahl Jevöhl, Fiiber, en krazzije Trööt - well saare Halsping - Ping en de Moßkele, schlemm Kopping, Hooßte, e Schwäschejevöhl un De beß övverhoup malaat.