User:Sodabottle/test1

From translatewiki.net
Jump to: navigation, search

உயிரெழுத்துக்கள்

எழுத்து பெயர் சொல்
அகரம் அம்மா
ஆகாரம் ஆடு
இகரம் இலை
ஈகாரம் ஈட்டி
உகரம் உடை
ஊகாரம் ஊஞ்சல்
எகரம் எட்டு
ஏகாரம் ஏணி
ஐகாரம் ஐந்து
ஒகரம் ஒன்பது
ஓகாரம் ஓடம்
ஒள ஒளகாரம் ஒளவை
அஃகேனம் எஃகு

மெய்யெழுத்துக்கள்

எழுத்துபெயர் எழுத்தின் பெயர்சொல் உச்சரிப்பு
க்க்kக்கம்pakkam
ங்ங்ngசிங்கம்singkam
ச்ச்chச்சைpachchai
ஞ்ஞ்njஞ்சுpanjchu
ட்ட்Dட்டுpaTTu
ண்ண்Nண்kaN
த்த்tத்துpathu
ந்ந்ntந்துpantthu
ப்ப்pப்புuppu
ம்ம்mம்புampu
ய்ய்yமெய்mey
ர்ர்rபார் pAr
ல்ல்lல்விkalvi
வ்வ்vவ்வுkavvu
ழ்ழ்zhவாழ்வுvAzhvu
ள்ள்Lள்ளம்uLLam
ற்ற்Rவெற்றிveTrRi
ன்ன்nன்புanpu
கிரந்த எழுத்துக்கள்
ஜ்-jஜ்ஜிpajji
ஷ்-shபுஷ்பம்pushpam
ஸ்-sவாஸ்துvAstu
ஹ்-hஅல்லாஹ்allah

உயிர்மெய்யெழுத்துக்கள்

Template:Main கீழேயுள்ள அட்டவணையின் முதலாவது வரிசையில் மெய்யெழுத்துக்கள் காட்டப்பட்டுள்ளன. முதல் நிரலில் உயிரெழுத்துக்கள் உள்ளன. ஒவ்வொரு மெய்யெழுத்துக்குரிய நிரலும், உயிரெழுத்துக்குரிய வரிசையும் கூடும் இடத்தில் அவற்றின் புணர்ச்சியினால் உருவான உயிர்மெய்யெழுத்து காட்டப்பட்டுள்ளது.

உயிர்மெய்யெழுத்துக்கள்
க் கா கி கீ கு கூ கெ கே கை கொ கோ கௌ
ங் ஙா ஙி ஙீ ஙு ஙூ ஙெ ஙே ஙை ஙொ ஙோ ஙௌ
ச் சா சி சீ சு சூ செ சே சை சொ சோ சௌ
ஞ் ஞா ஞி ஞீ ஞு ஞூ ஞெ ஞே ஞை ஞொ ஞோ ஞௌ
ட் டா டி டீ டு டூ டெ டே டை டொ டோ டௌ
ண் ணா ணி ணீ ணு ணூ ணெ ணே ணை ணொ ணோ ணௌ
த் தா தி தீ து தூ தெ தே தை தொ தோ தௌ
ந் நா நி நீ நு நூ நெ நே நை நொ நோ நௌ
ப் பா பி பீ பு பூ பெ பே பை பொ போ பௌ
ம் மா மி மீ மு மூ மெ மே மை மொ மோ மௌ
ய் யா யி யீ யு யூ யெ யே யை யொ யோ யௌ
ர் ரா ரி ரீ ரு ரூ ரெ ரே ரை ரொ ரோ ரௌ
ல் லா லி லீ லு லூ லெ லே லை லொ லோ லௌ
வ் வா வி வீ வு வூ வெ வே வை வொ வோ வௌ
ழ் ழா ழி ழீ ழு ழூ ழெ ழே ழை ழொ ழோ ழௌ
ள் ளா ளி ளீ ளு ளூ ளெ ளே ளை ளொ ளோ ளௌ
ற் றா றி றீ று றூ றெ றே றை றொ றோ றௌ
ன் னா னி னீ னு னூ னெ னே னை னொ னோ னௌ

Template:Infobox Newspaper

ஹிந்துஸ்தான் டைம்ஸ் (HT ) (எச்.டி) ஒரு இந்திய ஆங்கில-மொழி நாளிதழ் ஆகும், 1924 ஆம் ஆண்டு இந்திய சுதந்திர இயக்கத்தின் கால கட்டத்தை சார்ந்து இந்த நாளிதழ் நிறுவப்பட்டதாகும் ("இந்துஸ்தான்" என்பது வட இந்தியாவின் வரலாற்றுப் பெயராகும்).<ref>அபவுட் அஸ் எச்.டி மீடியா 2008-10-30 இல் பெறப்பட்டது</ref>

ஹிந்துஸ்தான் டைம்ஸ் என்பது எச்.டி மீடியா லிமிட்டெடின் தலைமை வெளியீடாகும். 2008 ஆம் ஆண்டில், இந்த நாளிதழ் (1.14 மில்லியனுக்கும் மேலான விற்பனை அளவுகளுடன்) செய்தித்தாள் விற்பனையின் தணிக்கை செயலகம் மூலமாக இந்தியாவின் மூன்றாவது அதிகமாக விற்பனையாகும் ஆங்கில நாளிதழ் என தரப்படுத்தப்பட்டது. இந்திய வாசகர் கணக்கெடுப்பு (IRS) 2008 மூலமாக, டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியா விற்குப் பிறகு இந்தியாவில் இரண்டாவது மிகவும்-பரவலாக வாசிக்கப்படும் (6.6 மில்லியன்) ஆங்கில நாளிதழ் என எச்.டி.யின் வாசகர் எண்ணிக்கை வெளியிடப்பட்டது. புது டெல்லி, மும்பை, கொல்கத்தா, லக்னோ, பாட்னா, ராஞ்சி, போபால் மற்றும் சண்டிகார் ஆகிய நகரங்களில் இருந்து ஒரே நேரத்தில் வெளிவரும் பதிப்புகளுடன் (தென்னிந்தியாவை விடுத்து) வட இந்தியாவில் இந்த நாளிதழ் மிகவும் பரவலாகச் சென்றடைகின்றது. ஜெய்ப்பூர் நகரிலுள்ள இந்த நாளிதழின் அச்சிடும் மையமானது ஜூன் 2006 இல் இருந்து நிறுத்தப்பட்டு விட்டது. 2004 ஆம் ஆண்டில், இளைஞர் தினசரியான எச்.டி. நெக்ஸ்டையும் எச்.டி. அறிமுகப்படுத்தியது. இதன் மும்பைப் பதிப்பானது 14 ஜூலை 2005 இல் ஆரம்பிக்கப்பட்டது, இதன் கொல்கத்தா பதிப்பு 2000 ஆம் ஆண்டின் ஆரம்பத்தில் இருந்தே தொடங்கப்பட்டு விட்டது.

மின்ட் (வணிகத்திற்கான ஆங்கிலத் தினசரி), ஹிந்துஸ்தான் (இந்தி தினசரி), நந்தன் (மாதாந்திர குழந்தைகள் பத்திரிகை) மற்றும் கடம்பானி (மாதாந்திர இலக்கியப் பத்திரிகை) ஆகியவை ஹிந்துஸ்தான் டைம்ஸின் பிற துணை வெளியீடுகளாகும். இந்த செய்தி ஊடகக் குழுவானது பீவர் (Fever) என்ற வானொலி அலைவரிசையையும் சொந்தமாகக் கொண்டுள்ளது. மேலும் வடிவமைப்பாளர் டியான் வோன் பர்ஸ்டென்பெர்க் (Diane von Fürstenberg), ஷூ தயாரிப்பாளர் கிரிஸ்டியன் லூபட்டின் (Christian Louboutin), குஸ்ஸி (Gucci) CEO ராபர்ட் போலட் மற்றும் கார்டியர் மேலாண்மை இயக்குநர் பேட்ரிக் நார்மண்ட் போன்றவர்களைக் கொண்ட சிறப்பான வருடாந்திர சொகுசுக் கலந்தாய்வையும் எச்.டி. ஏற்பாடு செய்கிறது. பிர்லா குடும்பத்தின் அங்கத்தவரான கே.கே. பிர்லா அவர்கள் ஹிந்துஸ்தான் டைம்ஸின் உரிமையாளர் ஆவார்.

வரலாறு

பஞ்சாப்பின் அகாலி இயக்கம் மற்றும் ஷிரோமனி அகாலி தளத்தின் நிறுவனத் தந்தையான மாஸ்டர் சுந்தர் சிங் லியால்புரி அவர்களால் 1924 ஆம் ஆண்டு ஹிந்துஸ்தான் டைம்ஸ் நிறுவப்பட்டது. எஸ் மங்கல் சிங் கில் (டீசில்தர்) மற்றும் எஸ். சன்சல் சிங் (ஜாண்டியாலா, ஜுலந்தர்) ஆகியோர் இந்த நாளிதழுக்குப் பொறுப்பேற்றனர். பீடீ மதன் மோகன் மல்லையா மற்றும் மாஸ்டர் தாராசிங் ஆகியோர் இதன் நிர்வாகக்குழு உறுப்பினர்களுள் இருந்தனர். நிர்வாகத் தலைவர் மற்றும் தலைமை காப்பாளராக மாஸ்டர் சுந்தர் சிங் லியால்புரியே இருந்தார்.

தேவ்தாஸ் காந்தியுடன் (மகாத்மா காந்தியின் மகன்) இந்த நாளிதழின் முதல் பதிப்பாசிரியராக கே. எம். பனிக்கர் பொறுப்பேற்றார், இவர் பதிப்பாசிரியரின் குழுவிலும் இடம் பெற்றிருந்தார். செப்டம்பர் 15, 1924 இல், மகாத்மா காந்தி மூலமாக இந்த நாளிதழின் தொடக்க விழா நிகழ்த்தப்பட்டது. டெல்லியில் உள்ள (தற்போது சுவாமி ஷர்தா நந்த் மார்க்) நயா பசாரில் இருந்து இதன் முதல் பதிப்பு வெளியானது. சி. எஃப். ஆண்டிரிவ்ஸ், செயின்ட் நிஹால் சிங், மவுலானா முகமது அலி, சி. ஆர். ரெட்டி (டாக்டர் கட்டமஞ்சி ராமலிங்க ரெட்டி), டி.எல். வஸ்வானி, ருச்சி ராம் சஹ்னி, பெர்னார்டு ஹட்டன், ஹாரிந்தர் நாத் சட்டோபாத்யாய, டாக்டர் சைஃபுதீன் கிச்லூ, ரூபி வாட்சன் மற்றும் பலரிடம் இருந்து எழுத்துகள் மற்றும் கட்டுரைகள் ஆகியவற்றைக் கொண்டு இந்த நாளிதழ் வெளியானது.

இருபதாம் நூற்றாண்டின் முதல் பகுதியில் இந்திய சுதந்திர இயக்கத்தைச் சார்ந்து இந்த நாளிதழ் இயங்கியது, மேலும் அலகாபாத் உயர்நீதிமன்றத்தில் <ref>Template:Cite book</ref> "ஹிந்துஸ்தான் டைம்ஸ் அவமதிப்பு வழக்கையும் (ஆகஸ்ட்-நவம்பர், 1941)" இந்த நாளிதழ் சந்தித்தது. அந்த சமயத்தில் தேவ்தாஸ் காந்தி (மகாத்மா காந்தியின் மகன்) மற்றும் குஷ்வந்த் சிங் உள்ளிட்ட இந்தியாவின் பல முக்கிய பிரமுகர்கள் மூலமாக இது பதிப்பு செய்யப்பட்டது. ஆகஸ்ட் 2008<ref>பிசினஸ் டுடே பதிப்பாசிரியர் சஞ்ஜோய் நாராயண் பதவி விலகினார்; ஹிந்துஸ்தான் டைம்ஸின் தலைமைப் பதிப்பாசிரியராக பொறுப்பேற்பதற்காக இந்த முடிவை மேற்கொண்டுள்ளார் எக்சேஞ்ச்4மீடியா</ref> இல், நிர்வாகத்தை ஏற்றுக்கொண்டதன் காரணமாக பத்திரிகையின் தலைமைப் பதிப்பாசிரியராக சஞ்சோய் நாராயண் பதவி ஏற்றார்.

அண்மையில், இதன் பத்திரிகைத் தலையங்கப் பக்கமானது, முக்கியமான மாறுதல்களைக் கண்டது, மேலும் அதிகப்படியான இணக்கம் மற்றும் பக்கத்திற்கு சிறிது குறைந்த அக்கறையைக் கொண்டு வருவதற்காக "அபிப்ராயம்" எனப் பெயரிடப்பட்டது.

எச்.டி. மும்பை பதிப்பு

எச்.டி. மும்பையானது, (சிறுபக்கச் செய்தித்தாள் வடிவத்தில்) எச்.டி. கஃபே என்றழைக்கப்படும் (தற்போது செவ்வாய் கிழமை முதல் ஞாயிற்றுக் கிழமை வரை 24 பக்கங்களையும் , திங்கட் கிழமைகளில் 16 பக்கங்களை மட்டுமே கொண்டு வெளிவருகிறது) தினசரி நாளிதழ் இணைப்பைக் கொண்டுள்ளது. வாரத்தில் ஐந்து நாட்கள் எச்.டி. கஃபேயானது பயணம், உடல்நலம், ஆட்டோமொபைல்கள், வார இறுதி மற்றும் சாதனங்கள் போன்ற வாழ்க்கைக்குப் பொருத்தமான (நீண்ட காலத்திற்கு கொடுக்கப்படுவதில்லை) பகுதிகளைக் கொண்டு வெளிவருகிறது. புதன்கிழமைகளில் 'ஹரிஜான்ஸ்' என்ற கல்வி இணைப்பைக் கொண்டுள்ளது. ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் புருன்ச் என்றழைக்கப்படும் பத்திரிகையுடன் இந்த நாளிதழ் வெளிவருகிறது. பம்பாயின் NMIMS இன் பழைய மாணவரான மோஹித் அவுஜா மூலமாக மும்பைப் பதிப்பு நிர்வகிக்கப்பட்டு வருகிறது. சமர் ஹலர்ன்கர் மும்பையின் இல்லற பதிப்பாசிரியர் ஆவார்.

எச்.டி. டெல்லி பதிப்பு

எச்.டி. டெல்லியானது, எச்.டி. சிட்டி எனப்படும் தினசரி நாளிதழ் இணைப்பைக் கொண்டுள்ளது. செவ்வாய்க்கிழமைகளில் 'ஷைன் வீக்லி' எனப்படும் வேலைகளுக்கான இணைப்பு இதில் வெளிவருகிறது; புதன்கிழமைகளில் 'எச்.டி. ஹாரிஜன்ஸ்' எனப்படும் கல்வி இணைப்பு வெளிவருகிறது; நில உடைமைகள் பகுதியானது 'எச்.டி. எஸ்டேட்ஸ் எனப்படுகிறது. ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக் கிழமையும் திருமணம் சார்ந்த பகுதியுடன் புருன்ச் என்றழைக்கப்படும் பத்திரிகையும் எச்.டி. டெல்லியில் வெளிவருகிறது. வாரத்தின் மாறுபட்ட நாட்களில் 'எச்.டி. லைவ்' என்றழைக்கப்படும் டெல்லியின் 8 பகுதிகளின் ஒவ்வொன்றுக்காகவும் சிறப்பு இணைப்புகளையும் இந்த நாளிதழ் கொண்டுள்ளது.

சைய்தன்யா கல்பாக்கின் பதவி விலகலுக்குப் பிறகு, தலையங்கப் பொறுப்பானது பங்கஜ் பால் மற்றும் வீ.கிரிஷ்ணா ஆகியோரால் பங்கிட்டுக் கொள்ளப்படுகிறது. ஆகஸ்ட் 2008 ஆம் ஆண்டில், சஞ்ஜோய் நாராயண் தலைமைப் பதிப்பாசிரியராக பதவியமர்த்தப்பட்டார், மேலும் நிர்வாகப் பதிப்பாசிரியராக சமர் ஹலர்ன்கர் பொறுப்பேற்றார்.

உரிமைத்துவம்

டெல்லியைச் சார்ந்த ஆங்கில நாளிதழான ஹிந்துஸ்தான் டைம்ஸ் கே.கே பிர்லா அமைப்பின் ஒரு பகுதியாகும். தொழிலதிபர் கே.கே பிர்லாவின் மகளான ஷோபனா பார்தியா மற்றும் பேத்தியான ஜி.டி பிர்லா மூலமாக இந்த நாளிதழ் நிர்வகிக்கப்பட்டு வருகிறது. எச்.டி. மீடியா லிமிட்டேட் இந்த நாளிதழை சொந்தமாகக் கொண்டுள்ளது. கே.கே பிர்லா அமைப்பு தற்போது எச்.டி. மீடியாவின் 69 சதவீத பங்கைக் சொந்தமாகக் கொண்டுள்ளது, தற்போது அதன் மதிப்பு ரூபாய் 834 கோடியாகும். 1986 ஆம் ஆண்டு ஹிந்துஸ்தான் டைம்ஸில் ஷோபனா பார்த்தியா பொறுப்பு ஏற்றுக்கொண்ட போது, ஒரு தேசிய நாளிதழில் தலைமை செயற்குழுவில் பொறுப்பு வகிக்கும் முதல் பெண் என்ற பெயரைப் பெற்றார். காங்கிரஸ் கட்சியில் இருந்து ராஜ்ய சபா உறுப்பினராக ஷோபனா பரிந்துரைக்கப்பட்டார். ஹிந்துஸ்தான் டைம்ஸுடன் ஒருங்கிணைந்து, எச்.டி மீடியாவானது டெசிமார்ட்டினி, பீவர் 104 பண்பலை வானொலி, மின்ட் (பத்திரிகை) ஆகியவற்றையும் சொந்தமாகக் கொண்டுள்ளது.

விருதுகள்

IFRA இல் ஒரு சிறந்த சாதனைப் பதிவுகளை எச்.டி. கொண்டுள்ளது, மேலும் இந்த ஆண்டில் பல்வேறு விருதுகளையும் வென்றுள்ளதுTemplate:Citation needed

பத்திரிகையாளர்கள்

  • வீர் சங்வீ- இந்தியப் பத்திரிகை உலகில் மிகவும் பிரபலமான முகங்களில் ஒருவரான வீர் சங்வீ, கடந்த சில ஆண்டுகள் ஹிந்துஸ்தான் டைம்ஸின் பதிப்பாசிரியராக இருந்தார். இவர் ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமையும் இரண்டு பத்திகள் எழுதுகிறார். முதன்மைப் பத்திரிகைக்காக கவுண்டர் பாயிண்ட் எனத் தலைப்பிடப்பட்ட பத்தியையும், வார இணைப்பான புருன்சிற்காக "ரூட் புட்" என்ற பத்தியையும் எழுதுகிறார்.
  • கரண் தபார்- தற்போதைய இன்போடெயின்மென்ட் அலைவரிசையின் தலைவர் ஆவார், கரண் தபார் இந்தியாவின் குறிப்பிடத்தக்க தொலைக்காட்சி வருணனையாளர்கள் மற்றும் பேட்டியாளர்களில் ஒருவர், இவர் சன்டே செண்டிமென்ட்ஸ் என்ற வாராந்திரப் பத்தியை எழுதுகிறார்.
  • மனாஸ் சக்ரவர்த்தி- மின்ட் டின் தலைமை சந்தை ஆய்வாளர் ஆவார். இவர் ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் லூஸ் கேனான் என்ற வாராந்திரப் பத்தியை எழுதுகிறார்.
  • பூனம் சக்சேனா - இவர் ஹிந்துஸ்தான் டைம்ஸின் ஞாயிற்றுக்கிழமைப் பத்திரிக்கையான புருன்ச் சின் பதிப்பாசிரியர் ஆவார். இவர் வாராந்திர டிவி திறனாய்வுப் பத்தியான ஸ்மால் ஸ்கீரினை எழுதுகிறார்.
  • இந்திரஜித் ஹாஸ்ரா- ஹிந்துஸ்தான் டைம்ஸின் நாவலாசிரியரும், மூத்த பதிப்பாசிரியருமான ஹாஸ்ரா, ரெட் ஹெர்ரிங் என்ற வாராந்திரப் பத்தியை எழுதுகிறார்.
  • சோனல் கல்ரா - ஹிந்துஸ்தான் டைம்ஸின் தினசரிப் பொழுதுபோக்கு மற்றும் வாழ்நாள் இணைப்பான எச்.டி. சிட்டி யின் நூலாசிரியரும், பதிப்பாசிரியருமான இவர், எ கால்மர் யூ என்ற வாராந்திரப் பத்தியை எழுதுகிறார்.
  • குஷ்வந்த் சிங் - சனிக்கிழமை பதிப்பில் தோன்றும் வித் மாலிஸ் டுவார்ட்ஸ் ஒன் அண்ட் ஆல் பத்தியின் தலையங்க எழுத்தாளர் ஆவார்.
  • பர்க்கா தத் - பத்திரிகையாளர் மற்றும் என்.டி.டிவி (NDTV) அமைப்பின் பதிப்பாசிரியர் ஆவார். இவர் இரண்டு வாரங்களுக்கு ஒரு முறை பத்தியில் எழுதுகிறார்.

மேலும் காண்க

குறிப்புதவிகள்

<references group=""></references>

புற இணைப்புகள்

Template:வார்ப்புரு:இந்திய நாளிதழ்கள்

பகுப்பு:இந்திய நாளிதழ்கள் பகுப்பு:இந்திய ஆங்கிலப் பத்திரிகைகள்