iNaturalist:If youd like us to share your observations with/sq

From translatewiki.net
Jump to navigation Jump to search

Nëse dëshironi që të shpërndajmë vëzhgimet tuaja me partnerë të të dhënave, sigurohuni që të keni zgjedhur licencimin e vëzhgimeve tuaja me licencën Bashkësia Krijuese [Creative Commons].