EOL:Website-activerecord.attributes.resource.harvest events/vi

From translatewiki.net
Jump to navigation Jump to search

Các sự kiện lưu trữ dữ liệu nhập vào từ một nguồn