EOL:Website-hierarchies entries description/tl

From translatewiki.net

Ang Ensiklopedya ng Buhay ay walang isang nag-iisang hirarkiya na pangtaksonomiya na pinaglilikhaan nito ng mga pahina nito. Sa halip, tinatalunton ng EOL ang maraming mga hirarkiya at pinaghahambing ang mga ito laban sa isa't isa. Bilang isang resulta, ang alin mang pahina ng EOL ay maaaring maugnay sa ilang mga buko magmula sa sari-saring mga hirarkiya. Ang API na ito ay nagbibigay ng pagkanakakapunta sa isang nag-iisang hirarkiya at mga panloob na mga ugnayan nito. Sumangguni sa dokumentasyon ng mga pahina ng API para sa kabatiran sa pagpunta sa iba pang mga hirarkiya na nakaugma sa isang partikular na pahina ng EOL. Ang kahanayan ng ID ng Diwa ng takson ay naglalaman ng pangkilala ng pahina ng EOL na maaaring gamitin sa loob ng mga pahina ng API.