EOL:Website-ping method description/tl

From translatewiki.net
Jump to navigation Jump to search

Ang pamamaraang ito ay maaaring mabigo (na sa ganitong kaso, ang pahina ng pagkakamali ng EOL ay mas malamang na ibalik) o kaya ay magbalik ng isang mensahe ng Tagumpay. Wala nang iba pang maaaring maging mga mensahe