Jump to content

EOL:Website-the json response for this met/mk

From translatewiki.net

JSON-одговорот за овој метод дава повеќе информации од XML-одговорот. JSON-одговорот содржи неколку статистики за неговиот јазол и таксономски потставки (поттаксони). На пример, во изводот може да има поле „total_descendants“ кое го наведува бројот на јазли кои се зависни подјазли на дадениот јазол според овој чинослед; „total_trusted_text“ го содржи вкупниот број на одделни текстуални податочни објекти што водат до оваа страница или некоја од зависните страници.