EOL:Website-the json response for this method/ms

From translatewiki.net
Jump to navigation Jump to search

Respons JSON untuk kaedah ini memulangkan lebih hanyak maklumat daripada respons XML. Respons JSON merangkumi beberapa statistik tentang nod ini dan keturunan taksonominya. Misalnya, dipulangkannya medan "total_descendants" yang menyenaraikan bilangan nod yang merupakan keturunan nod yang diberikan mengikut hierarki ini; "total_trusted_text" merangkumi jumlah objek data teks unik yang berpaut dengan halaman ini atau mana-mana keturunannya.