EtherpadLite:Pad.settings.stickychat/vi

From translatewiki.net
Jump to navigation Jump to search

Luôn hiện cửa sổ trò chuyện trên màn hình