Languages by language family/Castilic

From translatewiki.net

Indo-European languagesItalic languagesRomance languagesWestern Romance languagesIbero-Romance (or Iberian Romance, Southwestern Shifted Romance) languagesWest Iberian (or West Ibero-Romance, Western Iberian Romance) languages

South Castilic languages: