Languages by language family/Castilic

    From translatewiki.net

    Indo-European languagesItalic languagesRomance languagesWestern Romance languagesIbero-Romance (or Iberian Romance, Southwestern Shifted Romance) languagesWest Iberian (or West Ibero-Romance, Western Iberian Romance) languages

    South Castilic languages: