Languages by language family/Dusunic

From translatewiki.net

Austronesian languagesMalayo-Polynesian languagesNorth Borneo Malayo-Polynesian languagesSabahan (or Sabah) languagesSouthwest Sabahan (or Southwest Sabah) languagesGreater Dusunic languages

Rungus-Mangkaak-Labuk languages:
Dumpas-Sukang languages:
Kadazan-Dusun languages:
Sugut Kadazan languages: