Languages by language family/East Iberian

From translatewiki.net

Indo-European languagesItalic languagesRomance languagesWestern Romance languagesIbero-Romance (or Iberian Romance, Southwestern Shifted Romance) languages