Languages by language family/Jingpho-Luish

    From translatewiki.net

    Sino-Tibetan languagesTibeto-Burmese languagesBrahmaputran languages

    Jingpho (or Jinghpaw, Jingpo, Chinghpaw, Chingpaw, Chingp’o, Singhpo, Singpho, Sing-Fo, Yingpho, Kachin, Katchin, Khang) languages:
    Luish languages:
    Chakpa languages (†):