Languages by language family/Jogo-Jeri

From translatewiki.net

Niger-Congo languages (?) ◂ Mande languages (?) ◂ Manding-Kpelle languages (?) ◂ Central Mande languagesManding-Jogo languages

Jeri (or Jeli) languages:
Jogo (or Jɔgɔ) languages: