Languages by language family/Kilivila-Misima

From translatewiki.net

Austronesian languagesMalayo-Polynesian languagesEastern Malayo-Polynesian languagesOceanic languagesWestern Oceanic linkage languagesPapuan Tip linkage languagesPeripheral Papuan Tip linkage languages

Kilivilic languages:
Kilivila-Muyuw languages: