Languages by language family/Lower Ramu

From translatewiki.net

Lower Sepik-Ramu (or Ramu-Lower Sepik) languages (?)Ramu languages

Ruboni (or Ruboni Range) languages:
Mikarewan languages:
Ottilien languages:
Watam-Kaian languages:
Bosngun-Awar languages: