Languages by language family/Lower Ramu

  From translatewiki.net

  Lower Sepik-Ramu (or Ramu-Lower Sepik) languages (?)Ramu languages

  Ruboni (or Ruboni Range) languages:
  Mikarewan languages:
  Ottilien languages:
  Watam-Kaian languages:
  Bosngun-Awar languages: