Languages by language family/Lower Sepik

From translatewiki.net

Ramu-Keram languages (?)Lower Sepik-Ramu (or Ramu-Lower Sepik) languages (?)

Nor languages:
Pondo languages (?):
Karawarian (or Karawari-Yimas) languages: