Languages by language family/Mundu-Baka

From translatewiki.net

Niger-Congo languages (?)Atlantic-Congo languages (?)Volta-Congo languagesNorth Volta-Congo languages (?)Cameroun-Ubangian (or Adamawa-Ubangi) languagesUbangi (or Ubangian) languages

Eastern Mundu-Baka languages:
Mayogo-Bangba languages:
Western Mundu-Baka languages:
Baka-Gundi languages:
Baka complex languages:
River estern Mundu-Baka languages:
Bwaka languages:
Monzomboic languages:
Kpala-Bakpa languages: