Languages by language family/Na-Togo

  From translatewiki.net

  Niger-Congo languages (?)Atlantic-Congo languages (?)Volta-Congo languagesKwa languagesLeft Bank Kwa languages

  Basila-Adele languages:
  Lelemic languages:
  Lelemi-Akpafu languages:
  Likpe-Santrokofi languages: