Jump to content

Languages by language family/North Mozambique Bantu

From translatewiki.net

Niger-Congo languages (?) ◂ Atlantic-Congo languages (?) ◂ Volta-Congo languagesBenue-Congo languages ​◂ Bantoid languages ​◂ Southern Bantoid languages ​◂ Narrow Bantu languages ​◂ East Bantu languages ​◂ Southern Bantu-Makua languages ​◂ Sotho-Makua-Venda languages

Chuwaboic languages:
Makua-Lomwe languages:
Lomweic (or Anguru, Nguru, Ingulu, Ngulu) languages: