Languages by language family/Oilic

From translatewiki.net

Indo-European languagesItalic languagesRomance languagesWestern Romance languagesGallo-Romance languages

Francoprovençalic languages: