Languages by language family/Oilic

    From translatewiki.net

    Indo-European languagesItalic languagesRomance languagesWestern Romance languagesGallo-Romance languages

    Francoprovençalic languages: