Languages by language family/Quechua IIB

    From translatewiki.net

    Quechuan languagesQuechua II (or Peripheral Quechua, Wamp’una Quechua) languages

    San Martin-Amazonas Quechua languages: