Languages by language family/Sumba-Hawu

  From translatewiki.net

  Austronesian languagesMalayo-Polynesian languagesCentral Malayo-Polynesian languagesFlores-Sumba-Hawu (or Sumba-Flores) languages

  Hawu-Dhao languages:
  Sumba (or Sumbanese) languages:
  Wewewa-Laboya (or Veveva-Lamboya) languages:
  Central-East Sumbanese languages:
  Central Sumbanese languages: