Languages by language family/West-Coastal Bantu

From translatewiki.net

Niger-Congo languages (?) ◂ Atlantic-Congo languages (?) ◂ Volta-Congo languagesBenue-Congo languagesEast Benue-Congo languages ​◂ Bantoid languages ​◂ Southern Bantoid languages ​◂ Narrow Bantu languages ​◂ Central-Western Bantu languages

Nzadic (B.50-80) languages:
Lweric languages:
Dingic languages:
Loange-Atlantic languages: