Languages by language family/West Hmongic

  From translatewiki.net

  Hmong-Mien languagesHmongic languagesNuclear Hmongic-Ho Ne (or Ho Ne-Miao, She-Miao)Nuclear Hmongic (or Miao, Meo)

  Greater Chuanqiandian languages:
  Guiyang (or Guìyáng) languages:
  Huishui languages:
  Mashan languages:
  Chuanqiandian languages:
  First Vernacular Hmong (or White Hmong, White Meo, White Miao, White Lum) languages:
  Hua Miao languages: