Languages by language family/Zandic

    From translatewiki.net

    Niger-Congo languages (?)Atlantic-Congo languages (?)Volta-Congo languagesNorth Volta-Congo languages (?)Cameroun-Ubangian (or Adamawa-Ubangi) languagesUbangi (or Ubangian) languages

    Barambo-Pambia languages:
    Zande-Nzakara languages: