MathJax:Helpdialog-Fonts/sv

From translatewiki.net
Jump to navigation Jump to search
  • Typsnitt*: MathJax kommer att använda vissa matematiska teckensnitt om de är installerade på din dator; annars använder den webb-baserade teckensnitt. Även om det inte krävs, kommer lokalt installerade teckensnitt att påskynda typsättningen. Vi föreslår installation av [STIX-typsnitt]($1).