MathJax:Helpdialog-MathJax/sr-el

From translatewiki.net
Jump to navigation Jump to search
  • MathJax* je JavaScript bibljoteka koja omogućava autorima stranica da ubace matematičke formule u svoje veb-stranice. Ako ste čitalac nije potrebno ništa da uradite da biste videli formule.