MediaWiki:Accmailtext/mai

From translatewiki.net
Jump to: navigation, search

एकटा बिना क्रमबला निर्माण पद्धतिसँ कूटशब्दक निर्माण $1 लेल $2 केँ पठाएल गेल अछि।

ऐ खाताक कूटशब्द बदलल जा सकैए कूटशब्द बदलू पन्नापर सम्प्रवेश केलाक बाद।