MediaWiki:Accmailtext/ne

From translatewiki.net
Jump to: navigation, search

जथाभावीरूपमा सृजना गरिएको प्रवेशशब्द प्रयोगकर्ता $1 को $2 मा पठाइएको छ।

यो नयाँ खाताको प्रवेशशब्द change password मा प्रवेश गरेर परिवर्तन गर्न सकिन्छ ।