MediaWiki:Actionthrottledtext/sa

From translatewiki.net
Jump to: navigation, search

फल्गु(spam)-नियन्त्रणार्थम् एषा क्रिया मर्यादितवारं कर्तुं शक्यते । भवतः/भवत्याः सा मर्यादा समाप्ता । कृपया किञ्चित् कालानन्तरं प्रयत्नं करोतु ।