MediaWiki:Actionthrottledtext/th

From translatewiki.net
Jump to: navigation, search

เพื่อเป็นมาตรการป้องกันการละเมิด คุณจึงถูกจำกัดมิให้กระทำสิ่งนี้ติดต่อกันหลายครั้งเกินไปในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ ซึ่งขณะนี้คุณเลยขีดจำกัดนี้แล้ว กรุณารอสักครู่แล้วลองอีกครั้ง