MediaWiki:Addedwatchtext/awa

From translatewiki.net
Jump to: navigation, search

आप कय ध्यानसूची मा "$1" पन्ना जोड़ाइ गय। भविष्य मा इ पन्ना अव एकर बातचीत पन्ना मा होवै वाला बदलाव आप कय ध्यानसूची मा देखाइ।