MediaWiki:Addedwatchtext/dv

From translatewiki.net
Jump to: navigation, search
!!FUZZY!!މި ޞަފްޙާ "$1" ތިޔަބޭފުޅާގެ ހާއްސަ ނަޒަރު ފިހުރިސްތަށް ލެވިއްޖެއެވެ. ދެން ކުރިމަގުގައި މި ޞަފްޙާ އަދި މިއާ ގުޅޭ ބަހުސް ގެ ޞަފްޙާ އަށް ގެނެވޭ އުނިއިތުރު ތަކުގެ މައުލޫމާތު މިޞަފްހާއަށް ލެވޭނެއެވެ. އަދި އެ ޞަފްޙާތަކުގެ ޝަނާހަތު ފަސޭހަ ކުރުމަށްޓަކައި ފަހު ބަދަލުތަކުގެ ފިހުރިސްތު ގައި އެބައިތައް ބޯ (bold) އަކުރުން ލިޔެވޭނެއެވެ.

ކޮންމެ އިރަކުވެސް ތިޔަބޭފުޅާ ހާއްސަ ނަޒަރުގެ ފިހުރިސްތުން މި ޞަފްޙާ އުނިކުރައްވަން ބޭނުންފުޅިއްޔާ މަތީގައި ދެވިފައިވާ "ހާއްސަ ނަޒަރުން އުނިކުރޭ" ގައި ކޮއްޓަވާ ލައްވާށެވެ.