MediaWiki:Alreadyrolled/mai

From translatewiki.net
Jump to: navigation, search

अन्तिम सम्पादनक प्रत्यावर्तन नै भऽ सकैए $1 by $2 (talk | contribs); कियो आन ऐ पन्नाकेँ पहिनहिये सम्पादित वा प्रत्यावर्तित कऽ देने अछि। ऐ पन्नाक अन्तिम सम्पादन भेल अछि एकरा द्वारा $3 (talk | contribs)।