MediaWiki:Anoneditwarning/kbp

From translatewiki.net
Jump to: navigation, search

Kpaɣ ña-tɩ : Ŋtakpɩtɩna. Yee ŋñɔɔzaa natʋyʋ yɔ, paa anɩ ɛpɩzɩɣ ɛna ña-dɩtɩlɩyɛ IP. Yee [$1 ŋkpɩtɩna] yaa [$2 ŋtʋla koozaɣ] yɔ, pakaɣ cɛlʋʋ ñɔ-ñɔɔzɩtʋ ña-labɩnayʋ hɩɖɛ, kazɩsɩ ndɩ ndɩ lɛɛsɩ taa.