MediaWiki:Anoneditwarning/vi

From translatewiki.net
Jump to: navigation, search

Cảnh báo: Bạn chưa đăng nhập. Địa chỉ IP của bạn sẽ bị hiển thị công khai nếu bạn thực hiện bất kỳ sửa đổi nào. Nếu bạn [$1 đăng nhập] hoặc [$2 mở tài khoản], sửa đổi của bạn sẽ được gán bởi tên đăng nhập của bạn, cùng nhiều lợi ích khác.