MediaWiki:Anontalkpagetext/crh-cyrl

From translatewiki.net
Jump to: navigation, search

Бу музакере саифеси шимдилик къайд олунмагъан я да отурымыны ачмагъан адсыз (аноним) къулланыджыгъа менсюптир. Идентификация ичюн IP адрес ишлетиле. Бир IP адресинден бир къач къулланыджы файдаланып ола.

Эгер сиз аноним къулланыджы олсанъыз ве сизге кельген беянатларны янълыштан кельгенини беллесенъиз, лютфен, артыкъ бунынъ киби къарышыкълыкъ олмасын деп къайд олунъыз я да отурым ачынъыз.