MediaWiki:Anontalkpagetext/or

From translatewiki.net
Jump to: navigation, search

ଏହା ଏକ ଖାତା ଖୋଲିନଥିବା ବା ଖାତା ବ୍ୟବହାର କରିନଥିବା ଜଣେ ବେନାମି ସଭ୍ୟଙ୍କର ଆଲୋଚନା ପୃଷ୍ଠା । ତେଣୁ ଆମେ ସଂଖ୍ୟାରେ IP ଠିକଣା ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିବା । ଏହି ଭଳି ଏକ IP ଠିକଣା ବହୁ ସଭ୍ୟଙ୍କ ଦେଇ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରେ । ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ବେନାମି ସଭ୍ୟ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଆଡୁ ସିଆଡୁ ମତାମତ ସବୁ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ତେବେ ଖାତାଟିଏ ଖୋଲନ୍ତୁ କିମ୍ବା ପୁରୁଣା ଖାତାରେ ଲଗ ଇନ କରନ୍ତୁ ଫଳରେ ବେନାମି ସଭ୍ୟ-ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଦ୍ଵନ୍ଦର ସମାଧାନ ହେବ ।