MediaWiki:Apifeatureusage-htmlform-daterange-days-toolow/vi

From translatewiki.net
Jump to: navigation, search

Giá trị bạn chỉ định cho số ngày ứng cử là ít hơn thời hạn tối thiểu của $1.