MediaWiki:Autoblockedtext/bcc

From translatewiki.net
Jump to: navigation, search

شمی آی پی اتوماتیکی محدود بوت په چی که آی گون دگر کاربری استفاده بیگت که آیی محدود بوتت گون $1. دلیل شی انت:

$2
  • شروع محدودیت: $8
  • هلگ محدودیت: $6
  • لوتوکی محدوی بووک: $7

شما شاید تماس گریت گون $1 یا یکی دگه چه مدیران په بحث درباره محدودیت.

توجه بیت شما شاید چه ویژگی "ای کاربر ایمیل دیم دی" مه تونیت استفاده کینت مگر شی که یک معتبرین آدرس ایمیل ته وتی ترجیحات کاربر ثبت کنیت و شما چه استفاده چه آیی محدود نه بیت.

مشی هنوکی ان آی پی $3 شمی شماره محدودیت $5

لطفا ای شماره ته هر جوست و پرسی هور کنیت.