MediaWiki:Autoblockedtext/dsb

From translatewiki.net
Jump to: navigation, search

Twója IP-adresa jo se awtomatiski blokěrowała, dokulaž jo se wót drugego wužywarja wužywała, kótaryž jo był wót $1 blokěrowany. Pśicyna:

$2
  • Zachopjeńk blokěrowanja: $8
  • Kóńc blokěrowanja: $6
  • Blokěrowany wužywaŕ: $7

Ty móžoš wužywarja $1 abo jadnogo z drugich administratorow kontaktěrowaś, aby wó blokaźe diskutěrował.

Wobmysli, až njamóžoš funkciju "Toś tomu wužywarjeju e-mail pósłaś" wužywaś, až njezapódajoš płaśecu adresu na boku wužywarskich nastajenjow a až se njeblokěrujoš ju wužywaś.

Twója aktualna IP-adresa jo $3 a ID blokěrowanja jo #$5. Zapśimjejśo pšosym wše górjejce pomjenjowane drobnosći do wšych napšašowanjow, kótarež cyniš.