MediaWiki:Autoblockedtext/vi

From translatewiki.net
Jump to navigation Jump to search

Địa chỉ IP của bạn đã bị tự động cấm vì một người nào đó đã sử dụng nó, $1 là thành viên đã thực hiện cấm. Lý do được cung cấp là:

$2
  • Bắt đầu cấm: $8
  • Kết thúc cấm: $6
  • Mục tiêu cấm: $7

Bạn có thể liên hệ với $1 hoặc một trong số các bảo quản viên khác để thảo luận về việc cấm.

Chú ý rằng bạn sẽ không dùng được chức năng “Email this user” trừ khi bạn đã ghi một địa chỉ thư điện tử hợp lệ trong tùy chọn và bạn không bị cấm dùng chức năng đó.

Địa chỉ IP hiện tại của bạn là $3, mã số cấm là $5. Xin hãy ghi kèm tất cả các chi tiết trên vào thư yêu cầu của bạn.