MediaWiki:Babel-desc/ta

From translatewiki.net
Jump to: navigation, search

தனிப்பட்ட வார்ப்புருக்கள் உள்ளடக்கங்களாக தானியக்கமாக பாபேல் பயனர் பெட்டிகளை ஆக்குவதை முடுக்கும் வகையில் #babel இலக்கணப் பாகுபடுத்தி சார்பை இணைக்கிறது.