MediaWiki:Blockedtext/th

From translatewiki.net
Jump to navigation Jump to search

ชื่อผู้ใช้หรือเลขที่อยู่ไอพีของคุณถูกบล็อก

การบล็อกนี้ดำเนินการโดย $1 ซึ่งให้เหตุผลว่า $2

  • เริ่มการบล็อก: $8
  • หมดเขตการบล็อก: $6
  • ผู้ถูกบล็อกที่เจตนา: $7

คุณสามารถติดต่อ $1 หรือผู้ดูแลระบบคนอื่นเพื่ออภิปรายการบล็อกนี้ได้ คุณสามารถใช้คุณลักษณะ "Email this user" หากระบุที่อยู่อีเมลถูกต้องแล้วในการตั้งค่าบัญชีของคุณ และคุณมิได้ถูกห้ามใช้ความสามารถนี้ เลขที่อยู่ไอพีปัจจุบันของคุณคือ $3 และหมายเลขการบล็อกคือ #$5 โปรดแสดงรายละเอียดข้างต้นทั้งหมดในการสอบถามใด ๆ