MediaWiki:Clearyourcache/dv

From translatewiki.net
Jump to navigation Jump to search

ނޯޓް: މިސަފްހާ އަށް އުނި އިތުރު ގެންނެވުމަށްފަހު ގެންނެވި ބަދަލު ފެނިވަޑައިގަންނަވާނީ ތިޔަބޭފުޅާގެ ބްރައުޒަރގެ ކޭޗް ކްލިއަރ ކުރެއްވުމުންނެވެ.

  • ފަޔަރފޮކްސް/ސަފާރީ: ނަމަ ޕޭޖް ރިފްރެޝް ކުރެއްވާ އިރު Shift އަށް ފިއްތަވާ. ނުވަތަ Ctrl-F5 އަށް ފިއްތަވާ