MediaWiki:Createsigndoc-head/he

From translatewiki.net
Jump to: navigation, search

השתמש בטופס זה כדי ליצור דף 'מסמך חתימה' עבור הדף הנתון, כזה שמשתמשים יוכלו לחתום בו. אנא ציינו את שם הדף בו תרצו לאפשר חתימה אלקטרונית, חברים של אילו קבוצות משתמשים יוכלו לחתום עליו, אילו שדות ברצונכם להפוך לגלויים בפני משתמשים ואילו שדות להפוך ללא מחייבים, הגיל המינימלי לחתימה על המסמך (אין גיל מינימלי אם לא צויין); וטקסט הכרות מקוצר המתאר את המסמך ומספק הנחיות למשתמשים.

נכון לעכשיו אין דרך למחוק או לשנות מסמכי חתימות לאחר שהם נוצרו ללא גישה ישירה למסד הנתונים. בנוסף, הטקסט של הדף המוצג בדף החתימה יהיה הטקסט הנוכחי של הדף, ללא תלות בשינויים שנערכו לאחר היום. אנא ודאו כי המסמך עומד בתנאי יציבות מסויימים וכי הוא אכן ראוי לחתימה. כמו כן ודאו כי מילאתם את כל השדות בדיוק כפי שהם אמורים להיות, לפני שליחת הטופס.