MediaWiki:Customjsprotected/lo

From translatewiki.net
Jump to: navigation, search

ທ່ານບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ແກ້ໄຂໜ້າ JavaScript ນີ້ເນື່ອງຈາກມີຂໍ້ມູນການຕັ້ງຄ່າສ່ວນບຸກຄົນຂອງຜູ້ໃຊ້ລວມຢູ່ໃນໜ້ານີ້.